Abfallkalender

Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 26. Februar 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 5. März 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 12. März 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 12. März 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 14. März 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 19. März 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 26. März 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Sammlung Ev. Jugend

Samstag, 30. März 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 2. April 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 9. April 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 9. April 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 11. April 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 16. April 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Sondermüll

Dienstag, 16. April 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 23. April 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 30. April 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 7. Mai 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 7. Mai 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 9. Mai 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 14. Mai 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 21. Mai 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 28. Mai 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 4. Juni 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 4. Juni 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 6. Juni 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Mittwoch, 12. Juni 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 18. Juni 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 25. Juni 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 2. Juli 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 2. Juli 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 4. Juli 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Sammlung Ev. Jugend

Samstag, 6. Juli 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 9. Juli 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 16. Juli 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 23. Juli 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 30. Juli 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 30. Juli 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 1. August 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Sondermüll

Donnerstag, 1. August 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 6. August 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 13. August 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 20. August 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 27. August 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 27. August 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 29. August 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 3. September 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 10. September 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 17. September 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 24. September 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 24. September 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 26. September 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 1. Oktober 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 8. Oktober 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Sammlung Ev. Jugend

Samstag, 12. Oktober 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 15. Oktober 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 22. Oktober 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 22. Oktober 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 24. Oktober 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 29. Oktober 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 5. November 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 12. November 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 19. November 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 19. November 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 21. November 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 26. November 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 3. Dezember 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Sondermüll

Donnerstag, 5. Dezember 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Dienstag, 10. Dezember 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Papier

Dienstag, 17. Dezember 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 17. Dezember 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Gelber Sack

Donnerstag, 19. Dezember 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Restmüll

Montag, 23. Dezember 2019
Rothenburg Nord-West (Di-Di-Di-Do)

Biomüll

Dienstag, 31. Dezember 2019